Nätverk

 

 

För att kunna erbjuda våra kunder fler tjänster än de vi själva kan tillhandahålla samarbetar vi med ett flertal specialister inom olika kompetensområden. Om du är intresserad av något av dessa områden kontakta gärna oss för en dialog.

 

  • Revisorer
  • Ekonomiska rådgivare
  • Projektledare
  • Organisationskonsulter
  • Försäkringexperter
  • Jurister
  • Processkonsulter

 

 

 

 

 

Erbjudande för våra nya kunder!

Vid startar samarbetet tillsammans med våra nya kunder genom att erbjuda en analys där vi tillsammans går igenom hur de administrativa arbetsflödena ser ut idag. Därefter diskuterar vi olika samarbetsformer och vilken prissättning som passar bäst.

ultrices

econa rådgivning