Affärsutveckling

 

Processen för affärsutveckling

Syftet  med denna process är att på ett kostnadseffektivt sätt komma fram till vad som är det bästa handlingsalternativet för att skapa en stabil framtid för företaget. Under 3 halvdagsmöten  ställer vi 25 års erfarenhet till förfogande. Vi använder effektiva metoder och verktyg, som ni själva kan använda i framtiden.  

1. Kundanalys

Kartläggning av befintliga kunder. Genomgång av befintliga kunders köppotential, köptrohet och lönsamhet. Vilken säkerhet finns i den nuvarande kundplattformen? Vilken kundmix är optimal?

2. Produkt/tjänsteanalys

Utvärdering av befintliga produkter/tjänster. Var befinner sig produkten/tjänsten i sin livscykel? Vilka bedömningskriterier har era kunder och hur svarar ni upp mot dessa? Vilken produktmix är optimal? Vilka förändringar är önskvärda? 

3. Sälj & Marknadsanalys

Vilka kanaler använder företaget idag och hur tas dessa tillvara? Vad vet vi om vår marknad? Hur ser vårt erbjudande ut och hur presenterar vi det? En process där vi vrider och vänder på olika handlingsvägar. Vi använder väl beprövade beslutsmodeller för att komma fram till vilken inriktning som är klokast för att säkra framtida positioner.

Investering

39.000 sek är investeringen för hela denna process inklusive fri telefonrådgivning mellan de tre stegen. Är du soloföretagare är priset 19.000 sek för affärsutveckling.

  

 

 

 

 

 

 

 

Erbjudande för våra nya kunder!

Vid startar samarbetet tillsammans med våra nya kunder genom att erbjuda en analys där vi tillsammans går igenom hur de administrativa arbetsflödena ser ut idag. Därefter diskuterar vi olika samarbetsformer och vilken prissättning som passar bäst.

 

 


 

econa rådgivning