Ekonomisk analys

 

Processen för ekonomisk analys

Analysera företagets ekonomi, simulera olika framtidsscenarion och handlingsvägar! Syftet är att skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet med hjälp av ett faktabyggt beslutsunderlag. Här ges möjlighet att jämföra och simulera olika handlingsalternativ samt olika budgetvarianter. Resultaten presenteras i tydliga grafer med förklarande texter, för att lätt kunna se vilka nyckeltal som bör förändras. Vi för en dialog  kring de mål, planer och andra förutsättningar som företaget har. Som verktyg för denna analys använder vi ”Hogia Analys och Beslutsstöd”. Vi har även ett brett nätverk med konsulter inom olika kompetensområden.

1. Ekonomisk analys Det första steget i processen är att att vi analyserar era rapporter i Hogia- programmet, går igenom resultatet och jämför mot nyckeltal samt utvärderar. Här finns möjlighet att simulera tex kassaflöden, likviditetsbudgets och årsbudgets.

2. Resultatreflektion I ett första halvdagsmöte tillsammans med er går vi igenom de nyckeltal som är relevanta för ert företag och jämför dessa mot befintlig branschstatistik samt för en dialog kring vilka förändringar som är önskvärda för ökad ekonomisk stabilitet och framtida handlingsfrihet.

3. Scenarier Efter 2-3 veckor träffas vi igen för att gå igenom de alternativa scenarier och strategier som kan vara aktuella. Vi utarbetar tillsammans de underlag som skall ligga till grund för era beslut.

Investering

39.000 sek är investeringen för hela denna process. Detta är ett fast pris som innefattar körning av era resultat i Hogia Analys med utvärdering och slutsatsdragning. Vi medverkar också vid två halvdagsmöten med er, samt ger fri telefonrådgivning i mellanperioden. Om du är soloföretagare är priset 19.000 sek för ekonomisk analys.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Erbjudande för våra nya kunder!

Vid startar samarbetet tillsammans med våra nya kunder genom att erbjuda en analys där vi tillsammans går igenom hur de administrativa arbetsflödena ser ut idag. Därefter diskuterar vi olika samarbetsformer och vilken prissättning som passar bäst.

 

econa rådgivning