Kvalitetsarbete

 

Under hösten 2009 startade vi en satsning på att elektronisera vår verksamhet. Syftet är dels att minska pappersmängden och dels att lättare kunna arbeta på distans för att förenkla kundkommunikationen. De dokument som är möjliga kommer vi att scanna och lagra på ett säkert och effektivt sätt. För dig som kund kommer det att medföra en ännu högre säkerhet och enklare hantering. Det kommer även att skapas möjligheter till en snabbare hantering av vissa arbetsmoment. Vi genomför en analys av kvalite, miljö och arbetsmiljö för att vid behov kunna certifiera företaget. Dessa analysprocesser kommer att ligga till grund för vår strävan till ”ständiga förbättringar”. Vi arbetar med moderna system för en enkel och smidig hantering i det dagliga arbetet.

 

 

 

 

 

 

Erbjudande för våra nya kunder!

Vid startar samarbetet tillsammans med våra nya kunder genom att erbjuda en analys där vi tillsammans går igenom hur de administrativa arbetsflödena ser ut idag. Därefter diskuterar vi olika samarbetsformer och vilken prissättning som passar bäst.

 

 

 


 

econa rådgivning