Välkommen till Econa

det lilla företagets rådgivare

 

Econa skall vara en resurs för små och medelstora företag! Vi arbetar med ekonomisk administration, ekonomisk analys och affärsutveckling. Grundtankarna i vårt arbetssätt är att vi med våra kunskaper om småföretagarens villkor och möjligheter kan hjälpa till att utveckla företaget. Vi ger våra kunder en möjlighet att till en rimlig investering erhålla stöd i arbetet med att utvärdera och utveckla sitt företag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi finns i

trevliga

Sickla Företagarecenter

econa rådgivning